Platby

 
žltým sú označené prijate platby
zeleným sú označenené platby za "súrodencov" na ktorých sa dohodol výbor
prázdné polia v tabuľke znamenajú nezaplatený členský príspevok k danému dátumu.
 
V prípade nezrovnalosti, resp.: nezdokumentovanej platby prosím kontaktovať.
 
Ing.Slavomír Voľanský
 
 
 
       STAV PLATIEB STARÝ ROK K  31.12.2019
 
      STAV PLATIEB NOVÝ ROK  K 31.08.2020