O nás

 

Sme Občianské združenie rodičov detí mestskej časti Šaca . Snažíme sa vytvárať podmienky na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času naších ratolestí. Trávenie času športom a futbalom zvlášť dáva deťom možnosť pestovať v sebe rôzne návyky . Zadelenie si času medzi povinnosti a zábavu , určovanie si priorít , budovanie si sebavedomia, sú len niektoré z nich. 

Účasť na turnajoch prípraviek ako aj ich organizovanie je prioritou nášho združenia na najbližšie obdobie. Preto aj spolupráca s miestnou základnou školou , SOŠ v Šaci a hlavne s Miestným úradom mestskej časti nám pomáha k dosiahnutiu tohto cieľa.

 

Registračné číslo  VVS/1-900/90-42543 zo dňa 12.11.2013